Dålig ventilation i skolan ett arbetsmiljöproblem

Skolan är en plats där det ofta pratas om stress, hot och hög arbetsbelastning. Men den fysiska arbetsmiljön, såsom hur lokalerna fungerar, är precis lika viktigt. Du & jobbet släppte nyligen en granskning, där de konstaterar att dåliga skollokaler nästan är ett lika stort problem som den psykosociala arbetsmiljön.

Katastrofala siffror på Ekhammarskolan

På Ekhammarskolan, i Kungsängen utanför Stockholm, har de anställda länge känt till att ventilationen och luften inte räcker till. Efter en undersökning visade det sig vara katastrofalt höga koldioxidnivåer – något som gör att alla presterar sämre. Lärare rapporterar om huvudvärk och trötthet, en effekt även eleverna känner av.

Mest troligt är det ett resultat av att det nu vistas fler personer i lokalerna än vad de är byggda för. I ett klassrum där ventilationen räcker för 23–25 personer vistas ofta fler än så. Under sommaren 2020 bestämde kommunen dessutom att maxantalet för antal elever i en klass skulle höjas till 30.

Ventilation som arbetsmiljöproblem

Ekhammarskolan är inte en unik plats – det här är ett vanligt förekommande problem. Av de anmälningar om dålig arbetsmiljö som Du&jobbet har gått igenom, visar det sig att det anmäls nästan lika många fysiska som psykosociala problem på skolor och förskolor runtom i landet. Dock är det här inget som diskuteras på samma sätt, varken på i skolan eller i samhället.

Adam Jonsson, arbetmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och projektledare för myndighetens stora skoltillsyn 2013–2016 förklarar problematiken med en liknelse:

– Trycker du in tio personer i en bil som är avsedd för fem, ja, då blir det problem.

Britta Permats, vd på Svensk Ventilation säger om granskningen:

– Nu måste ansvariga ta detta på allvar, för vi har i flera år vetat om att inomhusluften är undermålig i många skolor. Barnen, lärarna och övrig skolpersonal ska inte behöva betala för dåliga skollokaler med sin hälsa och försämrade skolresultat.

Du kan läsa hela artikeln om granskningen på Du&jobbet här.