Kanalen nr 2 2021

Ladda ner Kanalen Nr 2 2021

Ur innehållet:

 • Ventilation som åtgärd mot Covid-19
 • Corona och ventilation
 • Pandemi och klimatkris
 • Vägledning om inre läckage
 • Webbföreläsningar för medlemmar
 • Pandemin hindrar varuleveranser
 • Remisser
 • Standarder
 • Myndigheter
 • Årsstämma den 20 maj
 • Utbildning och kurser
 • Medlemskalendarium