Värmeböljor måste vara en del av framtidens byggstrategier

Vår värld står inför en stor utmaning – klimatkrisen. För varje år höjs temperaturen något och vi behöver vara beredda med nya lösningar. Dels för att bli mer energieffektiva och spara på jordens resurser, dels för att hitta bättre sätt att ventilera fastigheter som inte är byggda för den sortens värme.

Få bostadsbolag bygger för värmeböljor

SVT gjord med Hem och hyra nyligen en undersökning, där de kontaktade över 50 kommunala bostadsbolag i södra Sverige för att fråga om de anpassar sina lägenheter för en framtid med värmeböljor. Över hälften av de tillfrågade bolagen svarade att de i dagsläget inte anpassar strategin för framtida byggprojekt eller renoveringar.

Sommaren 2018 var dock för många ett uppvaknande, skriver SVT i sin artikel. Beräkningar från Folkhälsomyndigheten visar på en överdödlighet den sommaren, speciellt bland de äldre. Trots detta gör mer än hälften av de svarande alltså inte några anpassningar för att möta framtidens klimatkris.

Ida-Sara Andrén, hållbarhetsstrateg på Kalmarhem, säger om frågan:

Vi har jobbat mest med omställningsbiten, men kommer nästa år ta fram en plan för att klimatanpassa, bland annat för att hantera värmeböljor.

Geo-FTX en lösning för svalare bostäder

Men, det finns lösningar för att anpassa framtidens bostäder till ett varmare klimat. Geo-FTX är en särskilt intressant variant på frikyla, som drar nytta av markens förmåga att lagra värme. Tekniken nyttjar värmen, eller kylan, i marken för att jämna ut driftförhållandena under året.

Geo-FTX använder borrhål i marken där vätska (H2O) cirkulerar från/till ett batteri som sitter före värmeväxlaren i ventilationsaggregatet.

  • Sommartid, när marken är kallare än luften utomhus, kyler vätskan och avfuktar uteluften innan den tas in i fastigheten. Den uppvärmda vätskan lämnar sedan värmen i marken och borrhålen återladdas inför vintern.
  • Vintertid är marken varmare och förvärmer luften så att effektiviteten höjs och minskar effektbehov och energianvändning.

Erik Österlund, teknik- och miljöchef på Svensk Ventilation, säger om geo-FTX:

‒ Fastighetsägare som förser sina bostäder med geo-FTX kommer att känna sig stolta redan vid nästa riktiga värmebölja. Alla som bygger eller renoverar bostadshus borde ha koll på den här möjligheten.

Läs hela artikeln om undersökningen här.