Kanalen nr 3 2021

LADDA NER KANALEN NR 3 2021

Ur innehållet:

 • Bygga för framtidens värmeböljor
 • Luften vid förskolor farlig
 • Dålig ventilation i skolan
 • WHO:s ventilationsråd mot corona
 • Norska kontor coronasäkrast
 • Nordbygg Talks
 • Automatisk kontinuerlig OVK
 • Rumsakustik och ventilation
 • Webbföreläsningar för medlemmar
 • Remisser
 • Byggmarknaden fortsatt stabil
 • Standarder
 • Ställ krav på inomhusluften
 • Myndigheter
 • Årsstämma den 20 maj
 • Utbildning och kurser
 • Medlemskalendarium