Rapport från årsmötet: nygammal styrelse och fortsatt stabil marknad

Den tjugonde maj gick Svensk Ventilations föreningsstämma av stapeln. Även i år hölls mötet digitalt via Teams. På mötet spikades det vilka som framgent ska sitta i styrelsen och hur det senaste året, det speciella året med Covid, varit.

”Återigen ett digitalt årsmöte – det kunde ingen tro när vi beslutade att ha ett första sådant för ett år sedan”, säger Robert Johansson, ordförande för Svensk Ventilation, när årsmötet under eftermiddagen inleddes.

Fortsatt stabil marknad

Under mötet fick deltagarna lyssna till Vd, Britta Permats, som i en presentation av det senaste året kunde konstatera att ventilationsbranschen hittills klarat sig bra undan Coronakrisen. Under ett års tid har Svensk Ventilation en gång i månaden skickat ut en enkät till medlemmar, för att få färsk statistik kring hur det går för branschen.

Statistiken har hittills visat att de svarande inte varit påverkade av krisen i samma utsträckning som många andra, vilket även verkar även stämma bra med byggbranschens generella prognoser. Förutom en större nedgång under den första hälften av 2020 återhämtade sig många snabbt och sedan dess har statistiken sett stabil ut.

Val av styrelse

Röstprocessen gick smidigt och samtliga av valberedningens förslag blev beviljade av årsmötet. Det här är Svensk Ventilations styrelse år 2021/2022:

Robert Johansson, Systemair, ordförande
Eric Lindqvist, Gösta Schelin, vice ordförande
Björn Fredriksson, IV Produkt, vice ordförande

Ledamöter:
Jesper Svedberg, Ahlsell
Thomas Bengtsson, Bevego
Peter Johansson, Camfil
Jonas Berg, FläktGroup
Simon Jennstål, Gunnar Karlsen
Magnus Jacobsson, Lindab
Christoffer Lindström, Swegon
Mats Ogenborg, Ventilator
Mats Högberg, Östberg
Kristian Grönskog, Instalco / Tofta Plåt & Ventilation

Suppleanter:
Mathias Albrecht, Ahlsell
Kasper Ståhlgren, Bevego
Jan-Peter Rask, FläktGroup
Jimmy Åsberg, Gunnar Karlsen
Mattias Sjöberg, IV Produkt
Stix Michael Johansson, Lindab
Robert Kristiansson, Swegon
Pär Johansson, Systemair
Mats Hillerö, Ventilator
Fredrik Östberg, Östberg
Hillevi Skötte, Ventab
Fredrik Häggström, Camfil
Ulf Bergqvist, Instalco/Ventpartner

Utmärkelse för extra insats i ventilationsbranschen

I år kunde styrelsen och kansliet dela ut en utmärkelse till Matilda Isaksson, för extra värdefulla insatser i ventilationsbranschen.

”För pionjärinsatser inom ventilationsbranschen med hållbara produkter och effektiva redovisningsmetoder för miljödata”, lyder diplomet.

Avslutningsvis hoppades den omvalde ordföranden Robert Johansson att föreningen nästa år skulle kunna ses fysiskt på ett gammalt klassiskt manér – det håller vi alla tummarna för!

Bild på ordförande Robert Johansson från Slussen.biz.