Stöd till forskning om ventilation i energieffektiva flerbostadshus

Energimyndigheten beslutade 2019 att finansiera Svensk Ventilation och Bebo:s tekniktävling om ventilationskomponenter i energieffektiva flerbostadshus (etapp1). Totalt kom det 2020 in 15 tävlingsbidrag och fyra tävlingsbidrag uppmärksammades av tävlingsjuryn eftersom de hade intressanta lösningar.

Nu är det klart att etapp 2 finansieras genom E2B2. Chalmers Tekniska Högskola kommer ta sig an det fortsatta arbetet med utvecklings-, mät- och demonstrationsprojektet för de fyra tävlingsbidragen som kom in.

I etapp 2, ska deltagarnas idéer utvecklas och utvärderas genom att testas i labbmiljö. Innovativa lösningar i ventilationsbranschen är en förutsättning för att i framtiden kunna ventilera på ett energi- och kostnadseffektivt sätt. Britta Permats, vd på Svensk Ventilations, säger om stödet:

– Stödet är efterlängtat och nödvändigt för att vi ska kunna bygga hälsosamma och energieffektiva bostäder med bra ventilationslösningar.

Totalt var det 19 projekt, som genom sammanlagt 79 miljoner kronor, fick finansiering genom E2B2:s utlysning. Alla medel går till att ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och att utveckla byggande och boende i samhället.

Läs mer om de projekt som får stöd från E2B2 här.


E2B2 stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som arbetar för en resurs- och energieffektiv byggd miljö. I den senaste utlysningen fick Energimyndigheten in 91 ansökningar. Den totala projektvolymen för de 19 beviljade projekten uppgår till 79 miljoner kronor varav 53 miljoner kronor är stöd från Energimyndigheten och resterande samfinansiering från näringslivet.