Webbinarium: Automatisk kontinuerlig OVK

Den tionde maj arrangerade Svensk Ventilation, tillsammans med Funkis och Energi- och miljötekniska föreningen, ett lunchwebbinarium om automatisk kontinuerlig OVK. Under webbinariet fick deltagarna lyssna till Mikael Nutsos, teknisk utredare, och Thomas Ahlberg, teknikchef vid Locum AB region Stockholm, som berättade om fördelarna med ett digitaliserat OVK-system.

OVK:n och kommunernas tillsyn fungerar inte alltid som det är tänkt, något Svensk Ventilation kunde bekräfta i en undersökning 2019 om OVK:n i skolor. Uppföljningen är ofta undermålig och OVK:n tar inte tillräcklig hänsyn till verksamheten.

Men på Locum AB har det sedan en tid testats att automatiskt övervaka ventilationssystemet, genom sensorer som kontinuerligt registrerar de mätvärden som ingår i en OVK.

Webbinariets presentatör Mikael Nutsos, har genom Aera-IAQ de senaste åren tagit fram och forskat på ett system, Census Eye, som bygger på att sensorer var tionde minut inspekterar luftflöden och inomhusklimatets kvalitet. Systemet säkerställer att luftflöden vid totalinjusteringar efter om- eller nybyggnation blir bestående under hela förvaltningstiden, och att det blir lätt att upptäcka avvikelser.

”Då kan vi kontrollera ventilationsanläggningen året om och inte bara var tredje år”, säger Mikael.

Census Eye skulle även öka nyttan för kunden för att man kan övervaka ventilationssystemets energianvändning. ”Att ventilationsanläggningarna driftas energiekonomiskt och att inomhusmiljön är i enlighet med den tilltänkta projekteringen, det får du ett kvitto på varje dag”, berättar Nutsos. Genom en onlineplattform kan användaren nämligen själv navigera och plocka ut realtidsdata.

Locum AB:s teknikchef Thomas Ahlberg välkomnar varmt den nya tekniken och presenterade under webbinariet de vinster de sett, och kanske inte räknat med, via ett digitaliserat system.

– Vi har aldrig tidigare sett ett så tydligt verktyg för att kunna följa upp vårt inomhusklimat, som genom Censor Online, säger Ahlborg i sin presentation.

Med ny teknik kommer nya möjligheter. Genom att kontinuerligt övervaka sin anläggning med detta digitala verktyg skulle det gå snabbare att upptäcka vad som behöver åtgärdas och förbättras. Britta Permats, vd på Svensk Ventilation, säger om automatisk kontinuerlig OVK:

– Detta verktyg ska ses som ett utmärkt hjälpmedel för OVK-besiktningsmannen att få en bättre överblick och historik, som också i förlängningen leder till ett bättre inomhusklimat.