Belgien inför krav på koldioxidmätning

Belgien införde nyligen ett krav på att restaurangbranschen och gym ska förses med koldioxidmätare. För övriga offentliga lokaler är det en rekommendation. Regeln infördes den nionde juni och är en direkt följd av den skärpta diskussion kring ventilation som lyfts under pandemin.

Landet har sedan tidigare en rekommendation på att luftens koldioxidhalt helst inte bör överstiga 900 ppm, och under inga omständigheter överstiga normen på 1200 ppm, men från den nionde juni införs alltså skarpa gränsvärden för restaurangbranschen och gym.

Skulle halten överstiga 1200 ppm kan verksamheter som gym och restauranger i värsta fall få stänga ner. Samma typ av verksamhet behöver dessutom ha en åtgärdsplan som reglerar vad som händer ifall koldioxidhalten ligger mellan 900 – 1200 ppm.

Facon betonar vikten av ventilation

Under en presskonferens betonar Pedro Facon, Government Corona Commissaris, vikten av att ventilationen i byggnader hanteras i enlighet med rekommendationerna, något som ska bidra till att minska nuvarande och framtida smittspridning. Den belgiska Covid-19 kommissionen har under året tagit fram tydliga riktlinjer och rekommendationer, vilket det här är en del av.

Han betonar dock att en hög koldioxidhalt inte är direkt synonymt med smittspridning. Däremot kan en hög koldioxidhalt vara en bidragande faktor till ökad smittspridning, då det är en indikator på att luften i rummet behöver bytas ut.

Presskonferensen kan den språkkunnige se här.

(32:20 in i presskonferensen talar Corona Commissaris Pedro Facon om detta ämne)

Läs mer:

Ventilatie | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)

Coronavirus: verluchting, ventilatie en COVID-19 | FOD Economie (fgov.be)

Åtgärdsplaner:

För restaurangbranschen Actieplan ventilatie voor de horeca (d34j62pglfm3rr.cloudfront.net)

För gym Actieplan ventilatie voor de fitnesscentra (d34j62pglfm3rr.cloudfront.net)