Ventilationsinjusterare – beviljad

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat yrkeshögskoleutbildningen Ventilationsinjusterare på 80 poäng. Utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam i branschen och vill vidare i karriären.

Som ventilationsinjusterare ges kunskaper, färdigheter och kompetenser inom områdena injustering, mätteknik, regelverk, tillämpad matematik och ventilationsteknik vilka samtliga är centrala och viktiga områden för yrkesrollen för att uppfylla både kundens och branschens krav vad gäller prestanda och kvalitet. Det finns ett stort behov av utbildad arbetskraft för injustering av bra och energieffektiv ventilation.

Utbildningen är upplagd för att kombineras med arbete då den genomförs på halvtid och distans. Du behöver däremot kunna vara på plats i Katrineholm/Nyköping vid vissa tillfällen för laborationer.

Ansökan öppnar den 22 juni och utbildningen på distans startar den 12 december 2021.

Läs mer och ansök här.