Storbritannien satsar på forskning om inomhusmiljö

I Storbritannien är dålig luftkvalitet en stor riskfaktor för folkhälsan. Runt 40 000 människor beräknats ha dött i förtid som ett resultat av att ha blivit exponerade för undermålig luftkvalitet. Nu ska fyra olika projekt i Västra London undersöka hur luftföroreningar inomhus påverkar folkhälsan i storstäderna. Finansieringen kommer från UKRI (UK Research and Innovation) genom SPF Clean Air Programme och projekten kommer pågå under fyra år.

Det mest omfattande projektet, Wellhome (West London Healthy Home and Environment Study), kommer fokusera på att försöka förstå hur kompositionen av, koncentrationen av och utsattheten för luftföroreningar påverkar barn med astma som bor i storstäder. Forskarna hoppas med de tre andra projekten också kunna undersöka varför och hur luftföroreningar bildas i våra hem, samt sambandet mellan dålig luftkvalitet och neurologiska sjukdomar.

Wellhome

Barn som växer upp i London idag representerar en ny generation av ”inomhusbarn”, som spenderar mest tid inomhus och i olika typer av inomhusmiljöer – skolan och hemmet. De som driver studierna menar att forskning på inomhusmiljö är nedprioriterat i jämförelse med utomhus, trots dess bekräftade påverkan på folkhälsan.

Tillsammans med olika lokala organisationer kommer forskarna undersöka barn med astma från 100 hem i olika demografiska områden. Ett team kommer följa barnen och testa luftkvaliteten i olika instanser, med syftet att få bättre förståelse för länken mellan luftkvalitet och astma.

“Poor air quality affects millions of people in the UK, and this research will help us better understand how indoor spaces interact with pollutants, causing poor health.

Air pollution is a key funding priority, and these studies are part of a multi-million-pound investment by UKRI in monitoring, reducing and mitigating the impact of pollutants on the planet and our health”, sager professor Sir Duncan Wingham, Executive Chair av Natural Environment Research Councils, en del av UKRI.

Teamet med forskare kommer bland annat från Imperial, Queen Mary University of London, Cardiff University samt andra organisationer.

Lär dig mer om projekten här.