Bättre ventilation kan stoppa Covid-19

I tidningen Forskning & framsteg (#8-2021) publicerades artikeln Bättre ventilation kan stoppa covid-19. I artikeln nämns att lagar som skyddar oss mot smittor i mat och vatten har funnits i decennier, men nu kräver forskare lika stränga regler för att förhindra covid-19 och andra infektioner från att sprida sig via luften i våra hus.

”Krav på större luftväxling och effektivare filter finns än så länge bara på sjukhus och andra vårdinrättningar”, berättar forskarna. De efterlyser nu liknade krav på andra offentliga lokaler.

Ett annat problem är också mätningar. Smittor i mat och vatten är relativt lätta att spåra, men det är svårare i luft. Ett alternativ är att mäta CO2-halten, som ger en grov bild av hur ventilationen fungerar. Den säger dock ingenting om vilka smittämnen som flyger omkring.

Tre saker att undvika (sammanställning enligt amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC:

  • Otillräcklig ventilation.
  • Folk som flämtar och hojtar
  • Långvarig exponering

Svensk Ventilation välkomnar det ökade fokuset på forskning kring ventilation och hur god ventilation kan förebygga smittspridning.

Hela artikeln finns att läsa i tidningen Forskning & framsteg nr. 8 2021.

Läs artikeln i Forskning & framsteg