Hur andas ditt hus?

Vi tillbringar så mycket som upp till 90 % av vår tid inomhus, i våra hem och på våra arbetsplatser. Att inomhusluften inte håller måttet är vanligt, och kan orsaka huvudvärk, trötthet och försämrade prestationer.

Något de flesta inte vet är att vi själva kan råka sätta ventilationen ur spel genom några vanliga missar, beroende på vilket ventilationssystem som finns i byggnaden. För personer med allergi och astma kan det här påverka hälsotillståndet negativt. Dessutom klarar fler än 50 % av våra bostäder inte myndigheternas krav för tillräcklig luftomsättning.

Svensk Ventilation har sedan pandemins start noterat ett ökat fokus på ventilation, både från myndigheter, journalister och allmänheten. Efter att medlemmar lyft frågan beslutades det att genomföra en större informativ kampanj, riktad mot allmänheten.

Under hösten genomför därför Svensk Ventilation en nationell kampanj, i syfte att väcka allmänhetens intresse för ventilation, sprida grundkunskap om ventilationssystem kopplat till hälsa samt hur en boende undviker att råka sätta ventilationen ur spel och på så sätt försämra inomhusmiljön.

Svensk Ventilation hoppas på sikt också kunna öka intresset för mer forskning om inomhusluften och modernisera lagarna som reglerar kraven för obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Kampanjen kommer genomföras på sociala medier och fysiskt på flera håll i landet.

Har du pressrelaterade frågor?

Kontakta vd (pressansvarig) Britta Permats på britta.permats@svenskventilation.se.

Information om ventilation och själva kampanjen finns på kampanjsidan andasfriskt.se