Inomhusluften påverkar vår prestationsförmåga

En ny studie från Harvard visar att dålig inomhusluft kan göra att vi presterar sämre på jobbet. Studien har under ett års tid undersökt personer som jobbar på kontor inom olika fält. Resultatet visar att ökade småpartikelhalter i kombination med undermålig ventilation associerades med längre svarstider och försämrade kognitiva funktioner.

Forskarna som genomfört studien menar att studien har bidragit till att visa hur luftföroreningar påverkar våra hjärnor. Det är första gången som en studie kan påvisa effekter av luftföroreningar under en så pass kort period och på yngre vuxna.

– Det finns en stor mängd forskning om exponeringen av utomhusföroreningar, men vi tillbringar 90 procent av vår tid inomhus, säger Jose Guillermo Cedeno Laurent, huvudförfattare till rapporten som publicerats i Environmental Research Letters, till AFP.

Hur genomfördes studien?

Studien genomfördes på personer mellan 18 och 65 år, som arbetade minst tre dagar i veckan på kontor. Deltagarnas arbetsytor utrustades med en miljösensor som övervakade koncentrationer av små partiklar (PM2,5), halten av koldioxid, temperaturen och den relativa luftfuktigheten

Genom en app på sina telefoner utförde deltagarna två olika kognitiva tester vid förutbestämda tider. Testerna mätte den kognitiva hastigheten och förmågan att fokusera på det viktiga medan de samtidigt distraheras av annan information.

Resultaten visade att både svarstiderna ökade och noggrannheten minskade när partikel- och koldioxidhalterna ökade i kontorsrummet.

Britta Permats, vd för Svensk Ventilation säger om resultatet:

-Vi har sedan länge fokuserat på effekterna av dålig inomhusluft. Det bekräftar vår kampanj Hur andas ditt hus? vi nyligen lanserade, vars syfte är att informera allmänheten om hälsoeffekter av dålig ventilation.

SVT rapporterade om studien den 12 september 2021. Se 18:30 in i klippet >

Läs mer om studien här >

På Svensk Ventilations kampanjsida andasfriskt.se kan du läsa mer om hur ventilationen påverkar vårt inomhusklimat.