Rekommenderade SFP-definitioner med beräkningar och testmetoder

Att flytta luft är ventilationssystemets oundvikliga huvuduppgift. Detta arbete kräver energi, oftast i form av el till fläktar. För att dessa fläktar inte ska dra onödigt mycket el måste den som utformar ventilationen se till att luften går lätt att flytta.

Branschens gemensamma mått på denna förmåga är specifik fläkteffekt, SFP. SFP visar hur mycket el som krävs för att få ett visst luftflöde i ventilationssystemet. Matematiskt är SFP den eleffekt som fläkten drar dividerad med det luftflöde som fläkten åstadkommer. Energieffektiva ventilationssystem, som har låga SFP-värden, kännetecknas av effektiva fläktar och lågt luftmotstånd i alla övriga komponenter.

SFP-värdet hos ett system är dock inte konstant, utan varierar beroende på driftförhållandet, till exempel fläktens varvtal eller om filtren är rena eller igensatta. För att rättvist kunna jämföra SFP mellan olika produkter och lösningar måste man utgå från standardiserade förhållanden. Därför har branschen genom åren tagit fram en rad olika varianter av SFP.

SFPv har använts inom den svenska ventilationsbranschen i gott och väl över 20 år nu. Beräkningsmetoden, som används av svenska tillverkare av luftbehandlingsaggregat, baseras på en publikation från Föreningen V, en föregångare till Svensk Ventilation, från år 1995. Den senaste uppdateringen skedde år 2000.

Det finns nu ett behov av att inkludera nya krav och europeiska standarder, samt att definiera termen SFPe. Styrgrupp Produkter tillsatte 2021-02-10 en arbetsgrupp för en översyn. Styrgrupp Produkter godkände detta dokument 2021-11-10.

Ladda ner rekommendationen här