Hur många lagar mat samtidigt?

Svensk Ventilations arbetsgrupp om spiskåpor har behandlat frågan om sammanlagrade flöden från spiskåpor och råder branschen att söka stöd i Kommentarssamling 1981 till SBN 80, närmare bestämt figur 36:42 K.

Hur många samtidiga forceringsflöden ska ventilationssystemet klara i ett flerbostadshus?

Ett diagram visar att man kan räkna med allt lägre andel samtidiga forceringsflöden ju fler spiskåpor som är anslutna till ventilationssystemet. Till exempel så bör ett system med tio spiskåpor dimensioneras så att sex kåpor kan forcera samtidigt. Diagrammet täcker anläggningar med upp till 30  spiskåpor.

Diagrammet finns också som figur 2:6 i Hans Severinsons bok Ventilation ‒ Byggvägledning 7 ‒ En handbok i anslutning till Boverkets byggregler (förlag: Svensk Byggtjänst).

Länk till pappersboken

Länk till e-boken