Inomhusmiljöstandard delas i fem

CEN TC 156, den europeiska standardiseringskommittén för ventilation i byggnader, höll plenarmöte den 22-23 november. Även denna gång digitalt via Zoom. Viktigaste ärendet var standarden för inomhusmiljöparametrar som knyts till EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda – EN 16798-1.

Trots att den kom ut så sent som 2019 planeras en revidering av den och dela upp den i fem olika delar:

  1. Allmän övergripande del
  2. Termisk komfort
  3. Luftkvalitet
  4. Belysning
  5. Akustik

EN 16798-1 delar in kvaliteten hos inomhusmiljön i fyra kategorier:

Standardens bilaga A anger hur Europas länder bör formulera krav på inomhusmiljön, i form av tabeller där nationella organ eller myndigheter kan fylla i nationella värden. Bilaga B innehåller samma tabeller med defaultvärden.

Defaultvärden för luftflöde anges på samma sätt som i svenska arbetsmiljöregler, alltså som ett luftflöde per person som vistas i lokalen plus ett luftflöde baserat på golvarean. Areaflödet beror på hur mycket föroreningar som byggnaden avger, med lägre flödeskrav för lågemitterande byggnadsmaterial.

För att avgöra hur emitterande ett material är hänvisas till tester i ventilerade provningskammare. Sten, glas, keramik och obehandlad metall är kända för att knappt avge några emissioner alls.

För att nå upp till kategori II enligt defaultvärdena bör uteluftflödet alltså vara minst 7 liter per sekund och person plus 1,4 liter per sekund och kvadratmeter i en byggnad med konventionella (icke lågemitterande) byggnadsmaterial.