Beviljat: Buildings post corona

Vi vet att luftburna sjukdomar sprids lättare inomhus än utomhus. Men går det att designa inomhusmiljön för att minimera den risken, genom att bland annat använda smart ventilation?

Det ska forskare på KTH, Umeå universitet, Lunds universitet och Chalmers undersöka. De kommer under fyra år kartlägga hur byggnader bör designas för att främja en hälsosam inomhusmiljö, vilken minimerar risken att sprida smittsamma sjukdomar som Covid-19.

– Hur Covid-19 sprids är något som forskare över hela världen arbetar med just nu. Smitta via luft har varit en avgörande komponent för många av de farsoter som utvecklats till pandemier såsom influensa, smittkoppor och nu Covid-19. Inomhusmiljön med tekniska system och planlösningar, hur vi beter oss, och smittspridning bildar tillsammans komplexa områden, säger Jonas Anund Vogel, föreståndare KTH Live-In Lab.

Projektet Buildings Post Corona möjliggörs på de fyra universiteten i tätt samarbete tillsammans med Svensk Ventilation, Boverket, Fastighetsägarna, Bengt Dahlgren, Tovenco, Länsgården Fastigheter, Akademiska Hus, Swegon, Einar Mattsson, Lokalförvaltningen Göteborg, Geberit och Energi & Miljötekniska Föreningen.

Universitetens olika testanläggningar, såsom KTH Live-In Lab och aerosollaboratoriet i Lund, gör det möjligt att testa olika lösningar.

– Med det här samarbetet kan vi bidra med ny kunskap för att stödja byggsektorn att utforma och upprätthålla hållbara byggnader med en hälsosam och god termisk inomhusmiljö, säger Thomas Olofsson, professor i energiteknik på Umeå universitet.

Vill du fördjupa dig i frågan?

Kolla på SVT:s nyhetsinslag

eller lyssna på Vetenskapsradion.

Läs pressmeddelandet här.