Kanalen nr. 5, 2022

Nu är det dags för den femte upplagan av Kanalen 2022. Den innehåller:

  • USA vill förbättra luftkvaliteten inomhus
  • Förhöjda radonhalter i skolor
  • Nya branschrekommendationer på hemsidan
  • Se föredragen från Inneklimatarenan
  • Svensk Ventilation i Almedalen
  • Remisser & standarder
  • Marknad & konjunktur

Ladda ner Kanalen här