Boverket: Hearing gränsvärden vid klimatdeklaration

Den 31 aug har Boverket arrangerat en öppen digital hearing för att samla in synpunkter på förslag till gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan och utveckling av klimatdeklaration för byggnader. Svensk Ventilation har lämnat sina synpunkter. Ta del av vårt enkätsvar här.

Mer information om hearing här.