Kanalen nr. 10, 2022

Tionde och sista upplagan av Kanalen i år innehåller:

  • Kungens råd i energifrågor
  • Injustering halverade tryckfallet och minskade energianvändning
  • Boverkets information om ventilation
  • Svensk Ventilations roadshow
  • Remisser & standarder
  • Marknad & konjunktur
  • Myndigheter
  • Utbildning

LADDA NER KANALEN HÄR