Luftinjustering halverade tryckfallet och minskade elanvändningen

Operationsavdelningen på Karlskoga lasarett har minskat sin elenergianvändning för ventilationen med 20 procent.

Detta tack vare en luftinjustering som genomfördes efter att en servicetekniker, på ett medlemsföretag hos Svensk Ventilation, upptäckt obalans och höga tryckfall.

– Vi är jättenöjda med det här projektet, säger Åke Eriksson, projektledare för VVS inom Region Örebro län.

 Allt började med att Karlskoga lasarett upplevde luktproblem mellan olika avdelningar, som tillsammans nyttjar ett gemensamt ventilationssystem. Region Örebro län kontaktade då ett medlemsföretag hos Svensk Ventilation för att utreda orsaken. Resultatet gav ett bättre inomhusklimat – med 20 procent lägre elenergianvändning.

Serviceteknikern upptäckte nämligen obalans i luftflödet: för låga flöden och samtidigt höga och ojämna tryck i kanalsystemen. En ny luftinjustering genomfördes, där luftflödena mättes in, automatiken ställdes in på rätt värden och hela anläggningen genomgick en funktionskontroll. Alltsammans resulterade i att luftflödena ökade med cirka 2 000 l/s, samtidigt som trycken sjönk med cirka 250 Pa – och fläktenergin med cirka 20 procent.

Totalt innebar luftinjusteringen en minskning av elenergianvändningen med hela 20 procent, och ett 50 procent lägre tryckfall.

– Under arbetets gång visade serviceföretaget stor hänsyn till vår verksamhet, som kunde fortlöpa som vanligt. De lät oss även vara delaktiga i många beslut, berättar Åke Eriksson.

Renare och friskare inomhusluft

De positiva aspekterna av en luftinjustering tar dock inte slut där. Genom att optimera och rengöra en ventilationsanläggning regelbundet, reduceras hälsorisker som kan uppstå vid undermåligt inomhusklimat. Ventilationens uppgift är att föra bort föroreningar och smittämnen från inomhusluften. På så vis bidrar den till att minska luftvägsinflammationer, hosta, astma samt trötthet och huvudvärk.

En väl fungerande ventilation har under coronapandemin också visat sig minska smittspridningen av covid-19.

– Både vi som beställare och medarbetare på lasarettet är jättenöjda. Vi märker skillnad på luftkvaliteten i byggnaden. Det har helt enkelt varit ett kanonprojekt, sammanfattar Åke Eriksson, projektledare för VVS inom Region Örebro län.

Genom att se över era ventilationsanläggningar säkerställer ni ett hälsosamt inomhusklimat, samtidigt som ni även kan minska er energianvändning!

Bildkälla: Ventpartner i Närke AB