Årsmöte 11 maj 2023

Välkommen på årsmöte 2023! Tillsammans håller vi stämma, lyssnar till föredrag och minglar!