Byte av ventilationsaggregat sänkte energianvändningen med 85 000 kWh/år

Det småländska fastighetsbolaget Emilshus har tillsammans med ett medlemsföretag hos Svensk Ventilation genomfört ett lyckat energieffektiviseringsprojekt på kvarteret Skomakaren – en 1 700 kvadratmeter stor kontorsfastighet i Växjö.

– Emilshus verksamhet präglas av långsiktighet, stabila kassaflöden samt lönsam och hållbar tillväxt. När en ny hyresgäst skulle flytta in behövde vi göra en del lokalanpassningar, då föll det sig även naturligt att byta ut det äldre, ineffektiva ventilationsaggregatet, berättar Marcus Arhov, teknisk förvaltare på Emilshus.

När bytet var genomfört minskade energianvändningen på fastigheten Skomakaren 5 i Växjö med hela 85 000 kWh per år – en besparing på motsvarande 50 kWh per kvadratmeter och år, som gynnar alla involverade parter och i slutändan även klimatet.

– Vi passade även på att tilläggsisolera ventilationskanalerna. Aggregatets värmeåtervinning ökade från cirka 40 procent till 80 procent, och SFPv-värdet för fläktarna halverades från 3 till 1,5 kW/m³/s. Från vår sida är uppgraderingen både en ekonomisk och grön investering, samtidigt som hyresgästen får ett behagligare inomhusklimat med jämnare flöden utan brus och buller, konstaterar Marcus Arhov.

SNABBT BYTE OCH KORT PAYBACK-TID

Bakom den stora förbättringen döljer sig inga glädjekalkyler eller någon komplicerad lek med siffror. Snarare understryks den enkla sanningen om att många fastighetsägare kan minska sina kostnader – och förbättra sitt klimatavtryck! – rejält, med relativt enkla åtgärder.

– Bytet av ventilationsaggregat, inklusive kylaggregat som nu är integrerat, tog bara tre dagar och payback-tiden är cirka fem år, vilket gör det till en väldigt lönsam investering. Om det vore en bostadsfastighet, som naturligt innebär längre drifttider, hade payback-tiden varit ännu kortare, säger Mattias Sjöberg, vd för medlemsföretaget hos Svensk Ventilation som tillverkat och levererat ventilationsaggregatet.

Ventilationsaggregatets energianvändning sänktes från 113 000 till 28 000 kWh per år. Den årliga energibesparingen på 85 000 kWh, som tydliggjordes redan på kalkylstadiet, gjorde beslutet om investering enkelt för fastighetsägaren Emilshus.

– Energibesparingen ökar driftnettot för fastigheten, vilket leder till att den stiger i värde och lokalerna blir mer attraktiva att hyra och arbeta i, tack vare det förbättrade inomhusklimatet. Det är verkligen win-win för alla, avslutar Marcus Arhov på Emilshus.

FAKTA

I dagsläget går cirka 40 procent av hela Europas energianvändning till uppvärmning av byggnader, ventilation och övrig el.