Kanalen nr. 2, 2023

Andra upplagan av Kanalen innehåller:

  • Stora fördelar med FTX-system
  • Fastighetsmässan och Stora Inneklimatpriset
  • Remisser & standarder
  • Marknad & konjunktur
  • Myndigheter
  • Utbildningar inom ventilation

KANALEN 2, 2023