Friskare inomhusklimat i fokus

Enorm energibesparing och bättre inlärningsmiljö på Katedralskolan

Den anrika Katedralskolan i Linköping har fått ett nytt inomhusklimatsystem, med smarta och energieffektiva ventilationslösningar.

Sedan det nya systemet togs i drift har en 70-procentig energibesparing uppmätts varje år.

Fem våningar hög. 8 000 kvadratmeter stor. Katedralskolan i Linköping, med anor från 1600-talet, är Sveriges fjärde äldsta gymnasieskola. Den nuvarande skolbyggnaden, uppförd i början av 1900-talet, genomgick nyligen en omfattande renovering med ett friskare inomhusklimat i fokus.

Två medlemsföretag hos Svensk Ventilation var involverade i projektet, det ena i kraft av utrustningsleverantör och det andra som entreprenör. Tillsammans med skickliga konsulter arbetade de båda medlemsföretagen fram en smart och energieffektiv ventilationslösning för Katedralskolans historiefyllda lokaler.

– Den gamla utrustningen ersattes med fyra nya ventilationsaggregat. Tack vare ytterligare åtgärder uppgår den totala energibesparingen efter bytet till hela 70 procent. Om vi inte hade kunnat åtgärda ventilationen och inomhusklimatet, var det enda alternativet för fastighetsägaren (det kommunala bolaget Lejonfastigheter) att bygga en helt ny skola, konstaterar Dick Wall, vd för medlemsföretaget som ansvarade för entreprenaden.

– Med det nya systemet har vi lyckats sänka genomsnittsluftflödet med 20-25 procent, jämfört med det tidigare konstanta flödet, säger Morgan Grönqvist, regionchef hos medlemsföretaget som levererat utrustningen till Katedralskolan.

Behovsstyrning – en nyckel till låg förbrukning

En stor anledning till de många och omfattande förbättringarna stavas behovsstyrning. Det nya klimatsystemet på Katedralskolan optimerar trycket och reglerar luftflödet – med hjälp av givare för temperatur, närvaro och luftkvalitet – utefter det aktuella behovet i varje sal och klassrum.

– Skolan ligger delvis i söderläge. Därför är närvarostyrningen så otroligt viktig – annars går anläggningen för fullt i maj och juni, då givarna känner av hög temperatur och forcerar spjällen helt i onödan, säger Dick Wall.

Utöver behovsstyrning med riktad forcering i varje klassrum, har systemet även dedikerade inställningslägen för helgfrånvaro och uppstart.

– Behovsstyrning bygger på att luftflödet följer de yttre omständigheterna och människornas rörelse i fastigheten. Det krävs dock alltid ett visst grundflöde för att ett hus ska må bra, och på samma sätt krävs det ett grundflöde i klassrummen för ventilationen ska vara tillfredställande, förklarar Morgan Grönqvist.

Styrsystemet för ventilationen och inomhusklimatet på Katedralskolan är dessutom trådlöst, utan en massa kablar och utanpåliggande, estetiskt tveksamma lösningar.

– Alla ingående komponenter är 24-voltsmatade, men resten är trådlöst, en ren fröjd för alla elektriker som slipper dra en sammanhängande kommunikationsslinga, säger Dick Wall.

K-märkta utrymmesutmaningar

Som om inte ytan, storleken och förutsättningarna i övrigt var utmaningar nog, är Katedralskolan dessutom en K-märkt byggnad. Därmed ska allt – fasader, takhöjder och färgval – i absolut möjligaste mån bevaras i ursprungligt skick.

– K-märkningen medförde att vi behövde konsultera en arkitekt inför i princip vartenda beslut, berättar Dick Wall.

Den första ordentliga utmaningen gällde placeringen av de nya ventilationsaggregaten. Taket var otänkbart med anledning av husets K-märkning, vilket ledde till att det enda kvarvarande alternativet var vinden.

– Vi konstaterade dock snabbt att vindsutrymmet var väldigt trångt och att några större aggregat inte skulle få plats. Så istället valde vi att parallellköra två mindre aggregat per fläktrum i samma kanalsystem, säger Morgan Grönqvist.

Eftersom K-märkningen även satte stopp för åverkan på fasaden, blev den fortsatta lösningen två invändiga schakt med synligt montage och målade kanaler, vilka matas ner från vinden på varsin sida av skolans magnifika trapphus.

Vad är viktigt att tänka på när det gäller nya klimatsystem till just skolor?

– Gör hemläxan! Mät och analysera. Ta reda på alla förutsättningar, det är A och O, säger Morgan Grönqvist.

– Se till att ha koll på elevunderlaget, både nu och framåt. Visst, det går 300 elever på skolan idag – men hur många elever går på skolan om tio år? Den typen av frågor är avgörande för att kunna ventilera optimalt och skapa en bra inomhusmiljö, tillägger Dick Wall.

Sammanfattningsvis har eleverna och lärarna på Katedralskolan i Linköping fått ett inomhusklimat av toppklass, och därmed goda förutsättningar för effektivt lärande.

– Bra ventilation och rätt temperatur kan höja inlärningsförmågan. Det har flertalet forskare bevisat, bland annat David Wyon. Ibland fokuserar man lite för mycket på siffror och energieffektivisering, och glömmer tyvärr bort att inomhusklimatet trots allt är det allra viktigaste, avslutar Morgan Grönqvist.