Så sparade föreningen 1,4 miljoner kronor

BRF Fogdetorp är Södertäljes och en av hela landets mest miljövänliga bostadsrättsföreningar. På senare år har föreningen vidtagit flera åtgärder för att sänka sina kostnader och samtidigt värna miljön, med bland annat FTX-ventilation och nyisolerade ytterväggar.

Under åren 2018-2021 genomförde BRF Fogdetorp i Södertälje en omfattande renoveringsinsats med fokus på energieffektivisering. På uppdragsagenden stod exempelvis tilläggsisolering, fasadrenovering och installation av till- och frånluftsventilation (FTX).

– Allt började med att vi konstaterade att isoleringen i ytterväggarna var helt slut. Husen läckte värme som såll. Dessutom var den tekniska livslängden för betongdelar och tegelväggar uppnådd, så vi förstod att stora insatser skulle krävas, berättar Torgny Rydberg, styrelsemedlem och den sammankallande kraften hos BRF Fogdetorp under hela renoveringsprojektet.

I takt med att projektet växte i omfattning, ökade också miljömedvetenheten hos föreningen. De gröna åtgärdsinsatserna blev allt fler; solceller lades till önskelistan – liksom nya fönster, dörrar och balkonger.

FTX och ytterväggsisolering

När uppdragsbeskrivningen var spikad, och en projektentreprenör hade utsetts efter en noggrann anbudsprocess, stod det klart att ett medlemsföretag hos Svensk Ventilation skulle få sätta bläck på kontraktet.

Medlemsföretagets helhetslösning innefattade ytterväggsisolering och toppmodern FTX-ventilation, där frånluften i fastigheten värmer den friska tilluften som tillförs via kanaler på ytterväggen. Metoden är patenterad och heter SmartFront.

Med facit i hand har de energibesparande åtgärderna sammanlagt minskat föreningens fjärrvärmeförbrukning för bostadshusen med cirka 60 procent. I rena pengar handlar det om ungefär 1,4 miljoner sparade kronor, under åren 2018-2022.

Filter fångar pollen och smuts

Utöver minskade kostnader bör även ett bättre inomhusklimat adderas till pluskontot.

– Tidigare hade lägenheterna vädringsfönster med vadd, som snabbt blev väldigt smutsig. Med det nya systemet hamnar istället all smuts i filtren till FTX-aggregaten på vinden. Och eftersom tilluften filtreras med filter av hög kvalitet, tar sig mindre partiklar som pollen och liknande inte in i lägenheterna, säger Torgny Rydberg och fortsätter med en sammanfattning av hela renoveringsprojektet:

– Vi har fått större och inglasade balkonger, vilket folk verkligen gillar, och vi sparar väldigt mycket pengar på att ta tillvara värmen med hjälp av FTX-aggregaten. Vi uppskattade också att entreprenören anlitade lokala underentreprenörer. Det kändes tryggt, eftersom killarna bor och lever i stan, precis som vi.