Kanalen 5, 2023

Femte upplagan av Kanalen innehåller:

  • Energieffektivare flerbostadshus
  • Svensk Ventilation i Almedalen
  • Världens viktigaste konferens inom ventilation och inneklimat
  • Remisser & Standarder
  • Marknad & konjunktur
  • Myndigheter & utbildning

Kanalen 5, 2023