Kapa dina lokalkostnader med ny ventilation

Vad har ett hundrehab, en restaurangmatsal och en inomhusgolfhall gemensamt? Jo, bättre energieffektivitet och behagligare inomhusklimat, tack vare nya ventilationsaggregat.

Ett medlemsföretag hos Svensk Ventilation gav sig nyligen i kast med ett omfattande energieffektiviseringsprojekt på uppdrag av fastighetsbolaget Castellum. Ett flertal äldre ventilationsaggregat ska bytas ut mot moderna och mer effektiva ersättare, i ett brett spektrum av kommersiella lokaler. Först ut är ett rehabiliteringscenter för hundar – följt av en restaurangmatsal och ett kontor i kombination med en inomhusgolfhall.

Det unika med projekten är att varje enskilt aggregatbyte föregås och efterföljs av noggranna mätningar avseende energianvändning.

– Det är första gången vi mäter på det här sättet. Tidigare har vi i princip bara bytt aggregat med den teoretiska vetskapen och känslan om att bytet innebär en förbättring. Nu har vi siffror som underbygger känslan, säger Tobias Godlund, vd för medlemsföretaget.

En lyckad uppgradering

En klar förbättring kunde konstateras redan när den första eftermätningen var genomförd på hundrehabcentret. Det nya ventilationsaggregatet förbrukar där hela 42 procent mindre elenergi per timme, jämfört det gamla.

– Det är fina siffror! En energieffektivisering runt 20–30 procent brukar betecknas som en lyckad uppgradering. För vissa större aggregat till större lokaler kan det krävas flera injusteringar, och flera mätningar, för att säkerställa optimala driftförhållanden, säger Marcus Ekshagen, ansvarig projektledare hos det aktuella medlemsföretaget.

Ännu effektivare med värmeåtervinning

Näst på tur för en ordentlig ”ventilations-makeover” står bland annat en bingolokal med ett gammalt rökrum. Där ska ett äldre aggregat ersättas med ett mindre och mer energieffektivt, som dessutom erbjuder möjlighet till värmeåtervinning.

– Det är alltid bra att se över ventilationen kopplat till vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna för tillfället. För att tänka rätt kan man fråga sig: Vad är lokalerna byggda för – och hur och vad nyttjas de till idag? Hur såg kraven ut då och vilka krav har vi idag? Med hjälp av svaren kan man lättare räkna på nyttan av en uppgradering i termer av behov, förutsättningar och effektvinster, säger Tobias Godlund.

– Rökrummet ska tas bort i samband med att vi byter aggregat i bingohallen. Därmed kan vi öka återvinningsgraden med minst 25 procent, tillägger Marcus Ekshagen.

Drifttiden är i regel den avgörande parametern för hur snabbt en ventilationsinvestering kan betala av sig. Det är exempelvis ofta stora skillnader i drifttid mellan ett hotell och en skola.

Slarva inte med luften under bytet!

– I restaurangmatsalen såg vi till att det fanns till- och frånluft under tiden som aggregatbytet pågick. Lösningen kallas provisorisk ventilation och lämpar sig bäst under vinter- och sommartid, förklarar Marcus Ekshagen.