Uppgradering till FTX

Uppgradera från F till FTX och ta kontroll över inomhusklimat och radon. Från självdrag till frånluft och vidare till FTX.

Kvarteret Kulingen på Hammarbyhöjden i Stockholm består av drygt 30 hyreslägenheter. Under våren 2023 fick fastigheten ett nytt FTX-ventilationssystem – som på bara några månader innebar en energibesparing på närmare 60 MWh.

Kvarteret Kulingen var från början ett hyreshus med självdragsventilation. En mycket gynnsam förutsättning för både hyresgäster och fastighetsägare, när det vankas modern FTX-uppgradering.

– Att kunna nyttja befintliga luftkanaler i vardagsrum och sovrum är en väldigt stor fördel, berättar Joakim Rönnbäck, avdelningsansvarig för montageavdelningen på det Stockholmsbaserade medlemsföretaget hos Svensk Ventilation som utförde projektet.

När FTX-uppgraderingen väl var genomförd och driftsatt, följde energibesparingen som ett brev på posten: i skrivande stund snudd på 60 sparade MWh – och en verkningsgrad för värmeåtervinningen på upp emot 90-95 procent.

– Det fina resultat. Vi har även lyckats knuffa ner värmekurvorna på radiatorsystemet med åtta-nio grader, och som kronan på verket har fastigheten fått en godkänt OVK. Med det tidigare frånluftssystemet skickades all effekt som numera återvinns rakt ut i tomma intet.

Vad är hemligheten bakom ett framgångsrikt FTX-projekt för flerbostadshus?

– Fastighetens förutsättningar! För att FTX ska fungera behövs en bra placering för tilluften, gärna ett cykelförråd eller liknande. Man vill undvika att bygga schakt i lägenheter och på så vis stjäla boendeyta. Därför är gamla självdragshus med befintliga kanaler att föredra.

Payoff-tiden för en FTX-investering ligger i normalfallet på cirka tre till nio år, beroende på fastighetens förutsättningar och projektets omfattning.

– För Kvarteret Kulingen snackar vi sju-åtta år. Ser man till fastighetens livslängd är det inte särskilt lång tid. Återbetalningen börjar ticka i samma stund som det nya aggregatet startas.

Utöver högre energieffektivitet och lägre kostnader, vilka andra fördelar medför en uppgradering till FTX i ett flerbostadshus?

– Fastigheter med höga radonvärden gynnas ofta av FTX, eftersom man kan säkerställa rätt luftmängder in och ut och undvika höga undertryck. FTX ger även möjlighet till återvinning av kyla, vilket bidrar till jämnare inomhustemperaturer året runt, säger Joakim Rönnbäck och tillägger som avslutning:

– Man märker skillnaden direkt när man kliver in i en fastighet med ett FTX-system. Luftomsättningen blir en helt annan och inomhusklimatet blir bättre. Det blir dessutom ofta ett estetiskt lyft för fastigheten att gå från frånluft till FTX: ett tiotal fläktar uppe på taket kan i regel ersättas med endast ett par synliga huvar.

Alltid rätt luftflöde med FTX

Öppet fönster eller ej – med FTX-ventilation säkerställer du att luftflödena alltid är rätt. ”Luften väljer alltid den enklaste vägen. Med frånluftsventilation blir luftflödet i bostaden lätt ojämnt om du öppnar ett fönster. Med FTX tar man helt bort den parametern”, förklarar Joakim Rönnbäck.