P-märkning brandspjäll upphör

Den 31 juni 2024 kommer certifieringsregeln CR 032 – System för brandskydd med brandspjäll “P-märke“ att upphöra.

RISE har under många år certifierat brandspjäll. Från början gällde certifieringen själva brandspjället, men när möjligheten att CE-märka kanalanslutna brandspjäll enligt EN 15650:2010 kom och blev obligatoriskt förändrades certifieringsreglerna till att omfatta system för brandskydd med brandspjäll.

Under senare år har det blivit tydligt, främst genom domar på EU-nivå att CE-märkning är den enda märkning som får anbringas på en produkt som omfattas av en harmoniserad standard, och det är obligatoriskt att CE-märka produkten om den sätts på marknaden.

Denna översyn bekräftar att det inte är möjligt att fortsätta med certifiering enligt CR 032, den bekräftar också att det inte finns några andra möjligheter till certifiering av brandspjäll utöver CE-märkning.

RISE kommer att återkalla samtliga certifikat enligt CR 032 2024-06-31 och inga nya certifikat kommer att utfärdas.