Svensk Ventilations teknik-och miljöchef går utbildningen Ventilationsinjustering

Andreas Martinsson Björkdahl började i höstas på utbildningen Ventilationsinjustering på Yrkeshögskolan för att höja helhetskompetensen i hans yrkesroll.

Andreas har arbetat i snart två år som teknik-och miljöchef på Svensk Ventilation. Rollen innebär att han arbetar med frågor som är kopplade till teknik och miljöområdet. I skrivande stund är det framför allt hållbarhet på agendan.

Utbildningen Ventilationsinjustering är upplagd på ett förmånligt sätt för att ha möjlighet att kombinera kursen med arbete. Andreas nämner att han har haft fullt upp den senaste tiden i arbetet och därmed haft svårt att avsätta tid för skolan men menar att det har fungerat ändå på grund av att den är på distans och halvfart så det är väldigt få saker i utbildningen som inkräktar på hans normala arbetstid.

En ventilationsinjusterare arbetar med att injustera ventilationssystem. Det innebär att de ställer in systemen så att det får rätt flöde och tryck på alla ställen. Det resulterar i att det kommer ut och in rätt mängd luft på respektive ställe. Om man inte injusterar ventilationssystem så riskeras det att all luft kommer ut i början av systemet och ingen luft i slutet.

Anledningen till att han påbörjade utbildningen var att han ville fortbilda sig och få en djupare förståelse för helheten. Ventilationsinjustering är en av de delarna inom ventilationsbranschen som Andreas varken har praktiserat i verkligheten eller har mer än ytlig kunskap inom.

Andreas menar att utbildningen är relevant för att få en ökad förståelse för till exempel varför ritningarna ser ut på ett visst sätt mot hur systemet fungerar i verkligheten. Ökad förståelse bidrar också till att tankesättet förändras i alla led från att ritningarna skapas till att installationen utförs. Han menar på att verklighet och ritning kan skilja sig åt framför allt i äldre fastigheter.

– Det finns väldigt många kompetenta som kan hitta lösningar men har man inte förståelse för hur det påverkar tryck och flöde så kan det skapa problem framöver för de som ska göra injusteringen. Med en förståelse kan man förebygga och hitta lösningar som tar hänsyn till det, säger Andreas.

En avklarad utbildning inom ventilationsinjustering skulle göra honom mer säker på frågor som dyker upp under arbetstid som han idag inte kan svara på och måste delegera vidare. Det stora syftet förblir ändå att det höjer helhetskompetensen i hans roll som teknik-och miljöchef. Andreas tycker att det är väldigt roligt att se hur allt hänger samman. Desto mer kunskap man har inom olika delar av ventilationsbranschen desto mer ser man sambandet.

Andreas menar att den här utbildningen är bra att gå för alla som vill fortbilda sig och bredda sin kompetens. Han berättar om ett tillfälle där alla de studerande hade möte. På mötet fick han höra att många av de studerande hade påbörjat utbildningen i samma syfte som han själv. Några av dem såg även karriärmöjligheter, att växla mellan yrken inom branschen. Bland de studerande fanns allt mellan projektörer och installatörer.

Sammanfattningsvis så menar Andreas att det handlar om att i alla led förstå det som ligger lite utanför sitt eget specialkompetensområde för att alla bitar ska falla på plats.

 

 

 

 

 

Andreas Martinsson Björkdahl, Teknik-och miljöchef Svensk Ventilation

Läs mer om utbildningen här!

 

Text: Cecilia Sjösten