Från FX till FTX – En imponerande resa mot energieffektivitet och komfort

Svensk Ventilations ordförande Robert Johansson har nyligen genomfört en imponerande förändring i sitt hem, genom att uppgradera ventilationssystemet från det äldre FX till det avancerade FTX-systemet. Övergången har inte bara ökat energieffektiviteten, utan också inneburit en betydande förbättring av boendekomforten. Vi fick en pratstund med Robert som gärna vill inspirera fler att göra resan från FX till FTX.

– Fastigheten omfattar flera byggnader, inklusive huvudbyggnad (95 kvm), garage (50 kvm), stall (125 kvm) och en lägenhet ovanpå stallet (60 kvm). Denna varierade struktur krävde en smart och anpassningsbar lösning för att säkerställa optimal prestanda och komfort i varje utrymme, säger Robert.

Bergvärmesystemet, som är i drift sedan augusti 2023, används tillsammans med FTX-anläggningar för att säkerställa både uppvärmning och frikyla. Huvudbyggnadens FTX-system startades upp 1 december, och uppstart för lägenheten är planerad till mars 2024.

Sedan lägenheten ovanpå stallet började användas i december 2022 har innetemperaturen ökat betydligt från 16-19 grader till nuvarande 21-22 grader. Huvudbyggnaden har också sett en ökning från 18,5–20 grader till 21-23 grader. Garaget, som tidigare höll cirka 8 grader, håller nu istället omkring 11-12 grader.

Energiförbrukning och besparing

Den noggrant övervakade energiförbrukningen visar en imponerande besparing. Mellan november och januari var förbrukningen 34 procent lägre än samma period året innan. Totalförbrukning för 2023 var 9 190 kilowatt vid en medeltemperatur på -0,037 grader, medan den för 2024 var 6 081 kilowatt vid en medeltemperatur på -2,91 grader. Den märkbara ökningen av innetemperaturen med 2-3 grader har förbättrat boendekomforten avsevärt. Möjligheten till frikyla på sommaren ger ytterligare flexibilitet och komfort. Den framstående prestandan kan, åtminstone delvis, tillskrivas en noggrann installation.

– Övergången från FX till FTX har inte bara resulterat i imponerande besparingar i energiförbrukning utan också i en märkbar ökning av min boendekomfort. För den som har en kommersiella lokal lämpar sig FTX väl för att skapa bra miljö i arbetet. Investeringen i modern teknologi och energieffektiva lösningar har verkligen betalat sig och jag hoppas det kan inspirera fler att överväga liknande uppgraderingar för att skapa hållbara och komfortabla boende- och affärsmiljöer, avslutar en nöjd Robert Johansson.

 

Siffror

· Förbrukningen under november–januari var 34 procent lägre 2024 jämfört med 2023.

· Totalförbrukning 2023 (november-januari): 9 190 kilowatt (medeltemperatur -0,037 grader).

· Totalförbrukning 2024 (november-januari): 6 081 kilowatt (medeltemperatur -2,91 grader).

· Besparing: 3 079 kilowatt vid en medeltemperatur som är 2,87 grader kallare.