Europaparlamentet godkände EPBD

Europaparlamentet godkände den 12 mars i plenum trilog-överenskommelsen från i december om det reviderade EU-direktivet om byggnaders energi-prestanda (EPBD) som är en av de sista lagstiftning-arna att antas inom EU:s Fit-for-55-paket.

Nu inväntas att även ministerrådet slutligt ska godkänna direktivet de närmaste veckorna. Därefter väntas en publicering av direktivet ske under maj. Medlemsländerna har sedan 2 år på sig att genomföra direktivet i nationella regelverk. Direktivet innehåller en rad nya regler som syftar till att öka energirenoveringstakten.

Direktivet innehåller bland annat:

  • Direktivet innebär att medlemsländerna åtar sig att minska sin energianvändning och unionens byggnadsbestånd ska uppnå kraven för en nollemissionsbyggnad senast år 2050
  • Direktivet innebär att medlemsländerna åtar sig att minska sin energianvändningen i bostadshus med i snitt 16 procent till 2030 och till mellan 20 till 22 procent till 2035.
  • Lokalbyggnader som tillhör de 16 procent respektive 26 procent med sämst energiprestanda måste se till att uppnå en viss energiprestanda 2030 respektive 2033.