Smart drag- Kampanjstart

GÖR ETT DRAG. ETT SMART DRAG.

Nu lanserar vi den nya kampanjen Smart Drag. Kampanjen syftar till att informera och uppmana fastighetsägare till att inte vänta utan redan nu vidta ventilationsåtgärder i lokalbyggnader för att minska energianvändningen och därmed ligga steget före nu när EU-parlamentet godkänt det nya energiprestandadirektivet.

Vi har samlat massor med tips och kunskap för att få ner fastighetsägarnas driftskostnader. Allt finns tillgängligt i kommunikationsinsatsen.

Smartdrag.se hittar man bland annat en checklista för fastighetsägare och goda exempel på energieffektiviseringsprojekt som har minskat energianvändningen, ökat driftnettot och således ökat fastighetsvärdet. Det går också att hitta professionell hjälp – vi har listat installatörer länsvis, rådgivare och produkttillverkare så att fastighetsägarna lätt kan komma i kontakt med dessa medlemsföretag.

MED ETT OPTIMERAT VENTILATIONSSYSTEM:

• minskar energianvändningen

• minskar driftskostnaderna

• höjer fastighetsvärdet

• påverkar klimatomställningen positivt

• ger bättre inomhusluft och hälsa

• ger bättre förutsättningar till finansiering via gröna lån i och med taxonomins fokus på hållbarhet

Läs mer på Smartdrag.se 

Passa på att ladda ner vår energieffektiviseringsbroschyr digitalt för att lära dig mer om energieffektivisering!

Ladda ner broschyren här!

Vill du läsa pressmeddelandet se nedan!

Läs pressmeddelandet här!