Årsmötet 2024 ”Ett hälsosamt, energieffektivt och hållbart inomhusklimat för alla”

Nu är årsmötet 2024 tyvärr över för i år och vi får vänta till maj nästa år på ytterligare ett soligt årsmöte.

Under årets årsmöte gick Svensk Ventilations VD, Britta Permats och Svensk Ventilations ordförande, Robert Johansson, igenom dagordningen och Svensk Ventilations åtaganden samt vad som ligger framför oss. Vi lyssnade också på tänkvärda föredrag, minglade och åt god middag tillsammans med våra branschkollegor.

Robert Johansson omvaldes till ordförande för Svensk Ventilation

Styrelsen för Svensk Ventilation

vald på stämma 2024-05-16

Robert Johansson, Systemair, ordförande
Eric Lindqvist, Currentum/Gösta Schelin, vice ordförande
Björn Fredriksson, IV Produkt, vice ordförande
Jesper Svedberg, Ahlsell
Thomas Bengtsson, Bevego
Fredrik Malmgren, Camfil
Magnus Ljunggren, FläktGroup
Martin Vujicic, Gunnar Karlsen
Magnus Jacobsson, Lindab
Christoffer Lindström, Swegon
Greger Gunnarsson, Airteam Creovent
Mats Högberg, Östberg
Kristian Grönskog, Instalco/Tofta Plåt & Ventilation

Suppleanter i styrelsen för Svensk Ventilation

vald på stämma 2024-05-16

Veronica Jergelind, Systemair
Martin Persson, Currentum/Ventab
Mattias Sjöberg, IV Produkt
Mathias Albrecht, Ahlsell
Kasper Ståhlgren, Bevego
Åsa Lidström, Camfil
Anders Wahlberg, Fläkt Group
Nadja Sijercic, Gunnar Karlsen
Anders Lundin, Lindab
Robert Kristiansson, Swegon
Tomas Hellekant, Airteam Creovent
Fredrik Östberg, Östberg
Ulf Bergqvist, Instalco/Ventpartner

Valberedningen:

Petter Lundgren , Sammankallande

Jörgen Lapuhs Systemair

Tomas Danielsson Instalco/OTK

 

 

Under årsmötet delade vi på Svensk Ventilation ut utmärkelser för värdefulla insatser. De som fick utmärkelser var: 

Lars Ekberg

Lars tilldelas utmärkelsen för hans arbete och forskning inom inomhusklimatområdet och effektiv energianvändning i byggnader, samt hans förmåga att samverka med branschorganisationer, beställargrupper och myndigheter. Dessutom för hans arbete som föredragshållare på våra ”Roadshower”, ordförande i Stora Inneklimatpriset och engagemanget på världens främsta konferens RoomVent 2024.

 

 

 

Henrik Ekgren 

Henrik tilldelas utmärkelsen för hans arbete och engagemang inom utbildningsområdet, rekrytering och samverkan med yrkesnämnden. Han är aktiv i Styrgrupp Utbildning, lämnar input till våra svar till Skolverket, deltagit att presentera branschen för studerande och har tillsammans med Arbetsgrupp Rekrytering tagit fram HR stödet som är en vägledning för rekrytering av nya medarbetare men också för utveckling av befintliga samt vilka är de aktuella utbildningarna.

 

 

Arbetsgrupp Roadshow

Christoffer Lindström

Christoffer tilldelas utmärkelsen för arbetet inom ”Arbetsgrupp Roadshow”. Gruppen har genom Roadshowen: Ventilation – Problem eller lösning i dagens energisituation? informerat fastighetsägare, driftorganisationer, projektörer, installatörer med flera om vikten av ett hälsosamt, energieffektivt och hållbart inomhusklimat. 

Mattias Utbys

Mattias tilldelas utmärkelsen för arbetet inom ”Arbetsgrupp Roadshow”. Gruppen har genom Roadshowen: Ventilation – Problem eller lösning i dagens energisituation? informerat fastighetsägare, driftorganisationer, projektörer, installatörer med flera om vikten av ett hälsosamt, energieffektivt och hållbart inomhusklimat. 

Mikael Börjesson

Mikael tilldelas utmärkelsen för arbetet inom ”Arbetsgrupp Roadshow”. Gruppen har genom Roadshowen: Ventilation – Problem eller lösning i dagens energisituation? informerat fastighetsägare, driftorganisationer, projektörer, installatörer med flera om vikten av ett hälsosamt, energieffektivt och hållbart inomhusklimat. 

Sanna Walker

Sanna tilldelas utmärkelsen för arbetet inom ”Arbetsgrupp Roadshow”. Gruppen har genom Roadshowen: Ventilation – Problem eller lösning i dagens energisituation? informerat fastighetsägare, driftorganisationer, projektörer, installatörer med flera om vikten av ett hälsosamt, energieffektivt och hållbart inomhusklimat. 

 

Arbetsgrupp EPD

Anne-Sofie Andersson

Anne-Sofie tilldelas utmärkelsen för arbetet inom ”Arbetsgrupp EPD”. Gruppen har genom en intensiv mötesserie jobbat fram en rekommendation om hur en EPD bör tas fram tills de formella standarderna finns på plats

Harald Svedung

Harald tilldelas utmärkelsen för arbetet inom ”Arbetsgrupp EPD”. Gruppen har genom en intensiv mötesserie jobbat fram en rekommendation om hur en EPD bör tas fram tills de formella standarderna finns på plats

Kerstin Bergström

Kerstin tilldelas utmärkelsen för arbetet inom ”Arbetsgrupp EPD”. Gruppen har genom en intensiv mötesserie jobbat fram en rekommendation om hur en EPD bör tas fram tills de formella standarderna finns på plats

Martin Borgström

Martin tilldelas utmärkelsen för arbetet inom ”Arbetsgrupp EPD”. Gruppen har genom en intensiv mötesserie jobbat fram en rekommendation om hur en EPD bör tas fram tills de formella standarderna finns på plats

Paula Nowojska

Paula tilldelas utmärkelsen för arbetet inom ”Arbetsgrupp EPD”. Gruppen har genom en intensiv mötesserie jobbat fram en rekommendation om hur en EPD bör tas fram tills de formella standarderna finns på plats

Tobias Jakobsson

Tobias tilldelas utmärkelsen för arbetet inom ”Arbetsgrupp EPD”. Gruppen har genom en intensiv mötesserie jobbat fram en rekommendation om hur en EPD bör tas fram tills de formella standarderna finns på plats