Samhällsbyggararenan Almedalen 2024

Svensk Ventilation kommer att finnas på plats i Almedalen och utöver egna aktiviteter på Samhällsbyggararenan kommer vi delta i andras seminarier, paneler och samtal.

PlatsDonnersgatan 6, ”Samhällsbyggararenan”

Svensk Ventilations seminarier på Samhällsbyggararenan:

25 juni, 13.00 – 13.30 – Är dålig inomhusmiljö skolans och förskolans dolda hot?

Beskrivning av samhällsfrågan:

Ett bra inomhusklimat i våra skolor och förskolor är fundamental för att lärare och elever ska kunna prestera och må bra. Hur är inomhusklimatet idag?

Information om evenemanget:

En av de viktigaste delarna i en väl fungerande arbetsmiljö i skolan är kvaliteten på inomhusluften och det termiska klimatet. Dåligt inomhusklimat kan orsaka koncentrationssvårigheter och försvåra inlärning. För allergiker och astmatiker kan en dålig inomhusmiljö dessutom försämra det allmänna hälsotillståndet. En ny undersökning, som Sveriges Lärare har genomfört bland sina medlemmar, visar att hälften av lärarna upplever att inomhusklimatet är dåligt eller mycket dåligt. Särskilt stort är problemet bland högstadielärarna där 6 av 10 tycker att inomhusklimatet är ganska eller mycket dåligt. Det åligger faktiskt kommunerna att granska hur byggnadsägarna lever upp till kraven på god inomhusmiljö. En ny enkätundersökning från Svensk Ventilation visar om det har hänt något när det gäller kontrollerna. År 2014 och 2019 genomfördes en liknande enkätundersökning i frågan om OVK m.m. Nu undrar vi hur kontrollerna fungerar idag och hur är inomhusmiljön 2024? Vilka reformer kan behövs?

25 juni, 13.30 – 14.00 –  Är fastighetsbranschen redo för hållbarhet, cirkularitet och energieffektivitet på riktigt?

Beskrivning av samhällsfrågan: 

Hållbarhet, cirkularitet och energieffektivitet är heta ämnen inom fastighetsbranschen. Ambitionen att minska klimatavtrycket är stor, men det saknas tydliga och allmänna processer för att säkra hållbara, hälsosamma och energieffektiva byggnader, och affärsmodeller som stödjer detta. Detta måste lösas för att vi ska kunna ta steget från pilotprojekt till projekt i industriell skala.

information om evenemanget:

Bygg-, installations- och fastighetsbranschen står inför stora förändringar för att nå hållbarhetsmålen. Målet är hållbara, hälsosamma och energieffektiva byggnader med en låg klimatpåverkan. Det finns idag ett antal projekt som handlar om cirkularitet som återvinning och återbruk. Många av dessa sker som pilotprojekt eller i mindre skala och avgränsas ofta till fönster, dörrar, innertak etc. Men hur gör vi när det handlar om tekniska installationer där systemen ofta har specifika funktioner och ska vara energieffektiva? Flera frågor behöver besvaras: Hur säkerställs hälsosamma och energieffektiva byggnader med cirkulerat material? Hur gör vi det skalbart? Hur fördelas ansvaret? Hur samverkar de olika aktörerna för en hållbar affärsmodell?

Medverkande:

Andreas Martinsson, Teknik- och miljöchef, Svensk Ventilation
Catarina Rolfsdotter-Jansson, Moderator, Samhällsbyggnadsarenan
Mikael Börjesson, Director Sustainability & External relations, Swegon Group AB
Matilda Isaksson, Group Sustainability Manager, Lindab Group
Henrik Jönsson, Affärschef Hållbarhet, Bengt Dahlgren i Göteborg