Åtgärder mot radon

Radon i bostäder är temat för årets första lunchträff. Vad gör man idag för att lösa radonproblem i flerfamiljshus, och vad är skillnaden mellan en åtgärd i en privat villa och ett större flerfamiljshus? Connie Boox och Dag Sedin från Svensk Radonförening berättar vilka åtgärder som är vanliga i Sverige, varför radonhalten varierar så mycket och hur man mäter.

conniebooxdagsedinFöreläsarna har 60 års sammanlagd erfarenhet av radonmätning och åtgärder, och anlitas båda som föreläsare i Strålskyddsmyndighetens och BFAB:s kurser. Conny Boox är specialist på radonutredningar i samband med ombyggnad och nybyggnation. Dag Sedin är expert på att mäta radon och har dessutom utvecklat radoninstrument som har exporterats över hela världen.

Anmälan

Tid: måndag 2017-01-16
11.30 Lunchmackor
12.00 – 13.00 Föredrag med frågestund

Plats: Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervägen 2, Hägersten

Arrangörer: Svensk Ventilation, Stockholms lokalavdelning och Energi- och Miljötekniska Föreningen. Mötet är gratis för medlemmar i Svensk Ventilation. Övriga betalar 100 kr kontant.

Kontaktperson: Erik Österlund, erik.osterlund@svenskventilation.se, 08-7627556