Avfallsansvar enligt SFS 2014:1075

Telefon/webbdiskussion

Svensk Ventilation behöver gemensamt tolka hur ventilationsaggregat berörs av den relativt nya Förordningen SFS 2014:1075 (ersätter SFS 2005:209) om producentansvar för elutrustning, om märkning, registrering och avfallsinsamling (baserat på WEEE-direktivet 2012/19/EU). Ventilationsaggregat borde kunna omfattas av
• Kategori 1 Stora hushållsapparater – fläktning, ventilation eller annan luftkonditionering,
• Kategori 2 Små hushållsapparater – fläktning, ventilation eller annan luftkonditionering,
• Kategori 3 IT- och kommunikationsutrustning (styr)

Allmän information om reglerna finns hos Naturvårdsverket:
http://eeb.naturvardsverket.se/ProducentansvarforEE/

Förordningen är visserligen redan i kraft, men tillämpas på det som säljs efter den 30 september 2015. Men, genom en ändring (SFS 2014:1078) i förordningen har ett undantag införts för ”storskaliga fasta installationer”, och dit hör rimligen ventilationsaggregat. Fast undantaget träder i kraft först den 15 augusti 2018. Frågan är alltså vad som ska gälla under perioden 2015-10-01 – 2018-08-14.