Behovsstyrd bostadsventilation och Moderniserad OVK

RISE Research Institutes of Sweden (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) presenterar resultaten från två nyligen genomförda projekt:

  • Behovsstyrd ventilation i bostäder.
  • Moderniserad ventilationskontroll.

Tid
Måndag 16 april 2018
11.30 Lunchmacka med kaffe
12.00 – 13.00 Föredrag med frågestund

Plats
Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervägen 2, Hägersten

Arrangörer
Svensk Ventilation, Stockholms lokalavdelning
Energi & Miljötekniska föreningen
Funktionskontrollanterna i Sverige

Forskningsresultaten presenteras av Svein Ruud, Tekn Lic och Senior Expert vid Division Samhällsbyggnad – Energi och cirkulär ekonomi. Svein har många års erfarenhet av mätningar och utvärderingar av ventilationssystem.