BeLivs (Livsmedelsbutiker)

Nätverk för verkligt förbättrad livsmedelshantering

Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler, BeLivs, är nätverket samt mötesplatsen för samarbete för energieffektivisering av livsmedelslokaler mellan myndighet, näringsliv, offentliga aktörer, akademi och utrustningsleverantörer.

  • BeLivs är en naturlig mötesplats för alla intressenter inom området livsmedelslokaler. Butiker, bensinstationer, livsmedelsbutiker – likväl som storkök och snabbmatsrestauranger – ryms inom området.
  • BeLivs har också den viktiga uppgiften att föra ut erfarenheterna från projekt och demonstrationsexempel till hela livsmedelskedjan.

Besök BeLivs webbplats