Fläktar och fläktmotorer – fördelar, nackdelar och historia

erik_brisenheimErik Brisenheim tar med oss in i fläktarnas och drivmotorernas värld med en inblick i den framtida utvecklingen. Erik är teknikchef på ebm-papst och har arbetat reglering av värme och kyla, luftbehandling och luftbehandlingsaggregat.

Anmälan

Tid: måndag 2016-12-12
11.30 Lunchmackor
12.00 – 13.00 Föredrag med frågestund

Plats: Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervägen 2, Hägersten

Arrangörer: Svensk Ventilation, Stockholms lokalavdelning och Energi- och Miljötekniska Föreningen. Mötet är gratis för medlemmar i Svensk Ventilation. Övriga betalar 100 kr kontant.

Kontaktperson: Erik Österlund, erik.osterlund@svenskventilation.se, 08-7627556

Luften och dess kondition är en grundläggande faktor i vårt upplevda klimat. Genom ett luftutbyte i omgivningen kan vi reglera många parametrar för att hålla oss inom komfortzonen. Men luftutbytet står även för en stor del av fastighetens energiförbrukning. En del av denna beror naturligtvis på hur stor del av värmen eller kylan som kan återvinnas, men även att sätta luften i rörelse kostar på. I en fastighet finns även många andra installationer där fläktar används, bland annat värmepumpar och kylinstallationer. I samtliga fall har själva fläkten och sättet den drivs på en avgörande betydelse för energiåtgången. Men behovet av att transportera luft dyker även upp i så många andra fall. Fläktar sitter i långt fler apparater och utrustningar än man kan tänka sig, innan man börjar fundera på det förstås.