God innemiljö i energieffektiva byggnader

Målet med detta VINNOVA-projekt är att skapa

nya affärssegment för aktörer inom byggindustrin så att Sverige positioneras som ett föregångsland för innovativa lösningar för en god innemiljö i energieffektiva byggnader och ger dem som utvecklar dessa lösningar vägledning och marknadsfördelar.

IVL Svenska Miljöinstitutet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Chalmers, Svensk Ventilation, EKSTA Bostads AB, MRD Sälj o Bygg och Link arkitektur har fått förtroendet av VINNOVA att initiera och konkretisera projektet.

Kontakta Sarka Langer 010-788 68 97 (sarka.langer@ivl.se), Anna Widheden 010-788 68 12 (anna.widheden@ivl.se) eller Erica Bloom 010 788 66 23 (erica.bloom@ivl.se)

Läs mer