Halvdagsutbildning Installationsbrandskydd Bostadsprojekt

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Göteborg inbjuder, i samarbete med Svensk Ventilation, till en halvdagsutbildning om brandtekniska lösningar i nybyggnad av bostäder. Föredragshållaren, Tomas Fagergren, har mångårig erfarenhet av installationsbrandskydd och är även sakkunnig i brandfrågor och även författare till böcker om installationsbrandskydd.

Många frågor kan behöva diskuteras – till exempel:

  • Vilka är kraven i BBR och hur kan man tillmötesgå dem?
  • För- och nackdelar med olika principlösningar?
  • När och hur är det läge att utreda, fastställa och dokumentera de brandtekniska funktionerna så att dessa blir hanterbara för de inblandade aktörerna?
  • Hur kan/bör byggherrar utforma förfrågningsunderlag för totalentreprenader så att brandfrågorna kan hanteras och kalkyleras på ett förutsägbart sätt?
  • Hur kan anbudsgivare i totalentreprenader agera för att inte ta för stora risker vid kalkylering av brandlösningarna?

Kursen vänder sig främst till entreprenörer, konsulter, projektledare och byggherrar.

 

Kursledare:                       Tomas Fagergren, Brandskyddslaget

Datum och tid:                  Den 29 oktober 12 00 – 16 30

Plats:                                  CIT Energy Management AB, Sven Hultins gata 9, Göteborg

Kostnad:                      1 900:-  (Inklusive lunch och kaffe) för medlem EMTF eller från företag i Svensk Ventilation eller i VVS-Företagen
2 900:- (Inklusive lunch och kaffe) för Icke medlemmar

 

Kostnad faktureras till adress som anges i anmälan.

Anmälan via länk http://www.emtf.se/event-registration/?ee=413

senast fredagen den 27 oktober.

Har du mera frågor i anslutning till ämnet – skicka dessa till undertecknad så försöker vi behandla dom vid kursen och diskussionerna.
Peter.Swahn@systemair.se