Höstmöte Stockholms lokalavdelning

AnmälanMSbirka
senast den 14 september

torsdagen den 15 oktober
17.00 Samling i Birkaterminalen
17.30 Ombordstigning
18.00 Avgång, samling i konferensrummet, öl & macka
Marknadsenkät.
Information från de företag som önskar, max 5 minuter som rör organisation och större produktförändringar. Ange på anmälningsformuläret om Du vill presentera!
Avkoppling med bad och bastu på Terrassen (inomhus)
21.00 Middag i restaurang Compagniet

fredagen den 16 oktober
07.30 Frukost
09.00 Årsmöte och redovisning från arbetsgrupperna (se nedan)
(Kaffe och wienerbröd serveras 10.30)
Aktivitetsgruppen
Eric Lindqvist, Johan Westerlund och Erik Österlund
Våra lunchmöten, AMA-kursen
Marknadsgruppen
Robert Johansson (sammankallande), Mats Ogenborg och Johan Blank.
Redovisning av gårdagens marknadsenkät
Kvalitet- och miljöledningssystem
Fredrik Bauermeister, Creovent (sammankallande) och Johan Dahl, Gösta Schelin, Mikael Nydahl, Imtech, Jörgen Lapuhs Fläkt Woods.
Miljöcertifiering av byggnader. Lathund med ventilationsaspekterna av Miljöbyggnad, LEED och BREEAM
Service och eftermarknad
Joakim Ekwall, Inair (sammankallande), Stefan Lindblad, Anders Bast, Gösta Schelin, Lars E Andersson, Creovent
Fortsatt OVK-bearbetning av kommunerna.
Bostadsgrupp
Nicklas Brömster (sammankallande), Joakim Wall, Andreas Pärlerstrand, Eric Lindqvist, Mikael Windefalk
Stärka ställningen för FTX. Fastighetsmässan mars 2015. Bostadsrättsmässan november 2015
Ozon/UV-grupp
Eric Lindqvist, Nicklas Brömster, Joakim Wall, Mikael Windefalk (Stefan Lindskog och Lennart Sandin är tillgängliga som bollplank).
Intervjua och träffa de olika leverantörerna enskilt för att ta fram en vägledning.
Sociala medier
Teresia Torndahl, Nicklas Brömster, Britta Permats och Magnus Ljunggren (sammankallande)
Hur kan man sprida glada FTX-budskap? Får man ta bilder från en främmande fastighet?
14.00 Lunch i restaurant Compagniet
15.45 Återkomst till Birkaterminalen