Innovationsseminarium

Innovationsseminarium

Stockholms stad, Exploateringskontoret (Norra Djurgårdsstaden Innovation) anordnar ett seminarium ”Energieffektiv ventilation – smart ventilation för en sund inomhusmiljö”. Målgruppen är byggherrar i Norra Djurgårdsstaden (projektutvecklare, miljösamordnare, inköpare, teknikstaber, projektörer, osv).