Installationsbrandskydd

Med goda kunskaper kan du minimera riskerna för de förödande konsekvenser bränder kan ge. På den här kursen har vi fokus på tekniska lösningar för brandskydd och vikten av integration mellan installationers brandskydd. Du får både praktiska och teoretiska kunskaper under dagen. I kursen ingår boken ”Praktiska lösningar – Brandskydd”.

Mål

Målet med kursen är att du ska erhålla en grundkunskap i att kunna projektera och utföra skydd mot brand och brandgasspridning via ventilationsinstallationerna. Kunskapsnivån ska vara så att idag gällande regelverk, BBR 25, kan uppfyllas.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som ventilationsentreprenör, teknisk förvaltare, VVS-konsult, besiktningsman, installationssamordnare eller brandkonsult och är intresserad av att lära dig hur du i praktiken kan utföra ventilationsinstallationer för skydd mot brand och brandgasspridning.

Kursinnehåll

Praktiska lösningar av ventilationsbrandskydd. Vi går igenom hur man kan välja system för skydd mot brandgasspridning som t ex fläkt i drift, backströmningsskydd och brandgasspjäll. Vad man bör tänka på vid användandet av de olika systemen, t ex vilka förutsättningar som krävs för backströmningsskydd. Vi går även djupare in på hur imkanaler, kanalupphängningar, brandisolering, schakt och fläktrum kan utföras samt avslutar med mekanisk brandgasventilation.

Förkunskapskrav

Baskunskap. Det vill säga minst två års yrkeserfarenhet inom arbete med ventilationsinstallationer eller brand.

Omfattning

1 dag

Övrigt

I dagsläget har vi inga öppna utbildningar avseende installationsbrandskydd. Är ni ett antal kollegor på ert företag som önskar samma utbildning är ni välkomna att kontakta oss för offert. Läs mer på Företagsanpassat.

Kontaktperson

Sissi Fondelius
Företagsanpassade kurser
Tel: 08-528 078 31
E-post: sissi.fondelius@iuc-utbildning.se