Ny vägledning för fläkt i drift vid brand

När en byggnad brinner är det bokstavligen livsviktigt att ventilationssystemet hindrar brandgaserna från att spridas till utrymmen där människor vistas. En skyddsmetod är att låta ventilationssystemets vanliga fläktar hålla undan och föra bort brandgaserna, så kallad Fläkt i drift. En arbetsgrupp inom Svensk Ventilation har under 2017 tagit fram en vägledning för hur Fläkt i drift-system kan utformas och dimensioneras. Lite kort presenterar lunchträffen svar på några av alla de frågor som ställs om Fläkt i drift-lösningar.

  • I vilka byggnader brukar Fläkt i drift vara en lämplig lösning?
  • Hur mycket värme tål vanliga ventilationskomponenter under 30-60 minuter?
  • Hur utformar man F-, FX-, och FTX-system för Fläkt i drift?

Vägledningen presenteras av arbetsgruppens expert och skribent Martin Borgström, mångårig brandkonsult med installationsbrandskydd som specialitet. Martin är en flitigt anlitad branschutbildare och var huvudförfattare i nyutgåvan 2014 av Svensk Ventilations handbok Praktiska lösningar – Brandskydd – Ventilation.

Tid och program
Måndag 11 december 2017
11.30 Lunchsmörgås och kaffe
12.00‒13.00 Föredrag med frågestund

Plats
Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervägen 2, Hägersten

Arrangörer
Svensk Ventilation, Stockholms lokalavdelning
Energi & Miljötekniska föreningen

Pris
Mötet är gratis för medlemmar i Svensk Ventilation. Övriga betalar 100 kr kontant eller via Swish.

Kontaktperson
Erik Österlund, erik.osterlund@svenskventilation.se, 08-7627556