Reningstekniker i storköksventilation

Det finns stor potential för värmeåtervinning i storköks ventilationssystem. Fettet från matlagningen kan dock sätta igen värmeväxlare och sabotera energiåtervinningen. Lunchträffen ger en överblick över de olika teknikerna som finns på marknaden, såsom mekaniska filter, ozon, UV-ljus och bakterier. Föredraget bygger på en BeLok-studie över olika lösningar för fettavskiljning och värmeåtervinning i storköksventilation där erfarenheter och synpunkter har samlats in från brukare och leverantörer.

Till BeLok:s studie

Efter föredraget ger Svensk Ventilation en kort översikt om praktiska aspekter och kostnader för olika reningsprinciper.

Josep Termens, energikonsult på CIT Energy Management (dotterbolag till Chalmers Industriteknik) har tidigare erfarenhet från flera olika energieffektiviseringsprojekt i lokaler, och var den som ledde BeLok-studien.

Tid
Måndag 2017-04-10
11.30 Lunchmackor med kolsyrat vatten och kaffe
12.00 – 13.00 Föredrag med frågestund

Plats
Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervägen 2, Hägersten

Arrangörer
Svensk Ventilation, Stockholms lokalavdelning
Energi- och Miljötekniska Föreningen

Pris
Mötet är gratis för medlemmar i Svensk Ventilation. Övriga betalar 100 kr kontant.

anmälan

Kontaktperson
Erik Österlund, erik.osterlund@svenskventilation.se, 08-7627556