Styr- och reglerteknik, grundkurs

Kursen är en introduktion inom styr- och reglerteknik med fokus på fastigheter och dess VVS- och kylsystem. Du lär dig hur systemen samverkar och du får en tydlig förståelse för hur rätt optimerade system har en stor påverkan på driftskostnader och inomhusklimat.

Kursen är teoretisk och ger dig grunderna inom samtliga system. Vill du fortsätta kompetensutveckla dig inom styr- och reglerteknik för att kunna optimera systemen, kommer vi att erbjuda påbyggnadskurser inom ventilation, VS och kyla under 2019.

Mål

Kursens mål är att deltagarna ska få en grundläggande förståelse för styr- och regler inom fastigheters olika tekniska system. Kursen ska ge deltagaren:

 • Kunskap för fastigheters olika styr- och reglersystem
 • Färdighet att påverka styr- och reglersystem
 • Kompetens att se hur de olika systemen samverkar via styr- och regler för energioptimering

Målgrupp

För dig som arbetar med fastighetsdrift, har erfarenhet av VVS-tekniska system och vill kompetensutveckla dig inom styr- och reglerteknik. Du kan arbeta som t ex fastighetsskötare, drift- och fastighetstekniker, ventilations-, rör- och kylmontör/tekniker.

Kursinnehåll

 • Byggnader, byggnader som energisystem
 • Produkter, yttrematerial-PLC, styr- och reglerkomponenter med dess funktioner
 • Kommunikationsprotokoll, hur styr- och kommunikationssignaler transporteras i byggnaden
 • VVS-system, styr- och reglerfunktioner i olika VVS system
 • Driftkort, konsten att läsa driftkort
 • Regler sekvenser, vilken komponent som gör vad i vilken ordning
 • Apparatskåp, uppbyggnad av apparatskåp för styr- och regler
 • Energioptimering via styr- och regler, hur kan ett system energioptimeras via styr- och regler
 • Smarta hem – internet of things, framtiden redan idag för styr- och regler i stort och smått
 • Smarta elnät, möjligheten att använda elnät för styr- och regler

Förkunskapskrav

Deltagaren bör ha grundläggande kunskaper om VVS-systemens uppbyggnad och funktion.

Omfattning

1 dag

Övrigt

I priset ingår kaffe och lunch.
10 % rabatt på ordinarie kurspris för dig som är medlem i Svensk Ventilation.

BOKNING OCH MER INFO HÄR

Pris

5 300 kr