Tekniklunch med EMTF

Den första måndagen i varje månad anordnar Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF) lunchmöten på ett aktuellt tema. Platsen är IUC (Installatörernas utbildningscentrum), Palmfeltsvägen 5, Globen, Stockholm. Samling klockan 11.30 för en mättande smörgås med vatten och kaffe. Temat startar klockan 12.00 och varar cirka en timme inklusive frågestund. Lunchmötena är gratis för alla som jobbar i medlemsföretag i Svensk Ventilation. De flesta lunchmötena arrangeras i samarbete med Svensk Ventilation, Stockholms Lokalavdelning.